DermÀnima: Cliniessentiel S.L. – NIF. B67450825.

Carrer Josep Ballarí 11, 08022 Barcelona, España.
Tel. +34 637514510

info@dermanima.com

L’accés a la present pàgina Web i l’ús de la mateixa estan supeditats a les condicions que s’expressen a continuació, i a la legislació vigent. En accedir a aquesta pàgina Web i explorar- ne el contingut, L’USUARI accepta, sense reserva ni limitació, les presents condicions.

CONDICIONS

1. L’USUARI podrà visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

2. L’USUARI ha de conservar i reproduir tots i cadascun dels avisos de titularitat o altres drets de la propietat que consten en la informació que descarrega. No obstant això, L’USUARI no té permís per distribuir, modificar, transmetre, tornar a utilitzar o col·locar de nou el contingut de la present pàgina Web, inclosos el text, les imatges i el contingut audiovisual, per a finalitats públiques o comercials sense l’autorització escrita de Cliniessentiel S.L.. S’haurà d’entendre que tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina Web estan reservats, llevat d’indicació en sentit contrari, i per tant no es pot utilitzar aquest contingut sense l’autorització escrita de Cliniessentiel S.L..

3. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i informació que apareixen en aquesta web. No obstant això, Cliniessentiel S.L. no manifesta, ni garanteix que l’ús que faci l’USUARI del contingut de la present pàgina Web no vulneri els drets de tercers aliens a editorial. Cliniessentiel S.L. no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l’ús de la present pàgina Web o del seu contingut. Addicionalment, Cliniessentiel S.L.ro, no es responsabilitza de cap dany produït al seu equip informàtic o altres béns de la seva propietat, ni de cap virus que pugui infectar els mateixos, com a conseqüència de l’accés per part de l’USUARI al present lloc o del seu ús o exploració del mateix, o del descàrrec per part de l’USUARI de qualsevol matèria, dades, text, imatges o contingut audiovisual del present lloc.

4. Cliniessentiel S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. Es reserva a més, el dret d’interrompre o suspendre totalment o parcialment la funcionalitat de la present pàgina Web. Cliniessentiel S.L. no es responsabilitza de l’eventual interrupció o suspensió de la present pàgina Web, sigui com a conseqüència de les actuacions o omissions de la pròpia editorial, o les de qualsevol tercer.

5. Qualsevol comunicació o informació que L’USUARI transmet a la present pàgina Web mitjançant el correu electrònic o per un altre mitjà diferent, incloent les dades, preguntes, comentaris, suggeriments o similars, tindrà caràcter no confidencial i seran de propietat no exclusiva, i rebrà el tractament corresponent a aquesta naturalesa. Qualsevol dada que L’USUARI transmeti o col·loqui es convertirà en propietat de Cliniessentiel S.L. i podrà utilitzar- se per a qualsevol propòsit, incloent, entre d’altres, la reproducció, divulgació, transmissió, publicació, emissió o col·locació.

6. Es permet l’establiment de vincles amb el present lloc únicament a nivell de la pàgina d’inici. Es prohibeix l’ establiment de vincles profunds sense l’ autorització prèvia per escrit de Cliniessentiel S.L.. Es prohibeix l’ emmarcat del present lloc amb llocs o elements de llocs aliens a l’ editorial. Es prohibeix així mateix la vinculació en línia i la incorporació per qualsevol altre mitjà d’elements de la present pàgina Web en els llocs pertanyents a persones o entitats alienes Cliniessentiel S.L..

7. Atès que Cliniessentiel S.L. no exerceix cap control sobre els llocs vinculats a la present pàgina Web, ni autoritza els mateixos, i atès que Cliniessentiel S.L. no ha estudiat ni una part ni la totalitat de les pàgines Web vinculades a la present, l’USUARI accepta que Cliniessentiel S.L. no es responsabilitzi del contingut de cap pàgina externa al present lloc ni de cap altre lloc vinculat al mateix. L’USUARI accedeix al present lloc i a les pàgines externes o altres llocs sota el seu propi risc i sense l’autorització de Cliniessentiel S.L..

8. Es prohibeix la col·locació o la transmissió de tota matèria il·lícita, amenaçadora, calumniosa, difamatòria, obscena, escandalosa, pornogràfica o blasfema, o qualsevol matèria que pogués constituir o induir a conductes que podrien tipificar-se com a delicte, ocasionar responsabilitat civil, o vulnerar d’una altra manera qualsevol llei. Cliniessentiel S.L. col·laborarà plenament amb qualsevol autoritat encarregada de fer complir la llei o qualsevol requeriment judicial que insti Cliniessentiel S.L. a revelar la identitat de qualsevol persona que col·loqui tal informació o matèria.

9. Cliniessentiel S.L., podrà modificar en qualsevol moment les presents Condicions. Aquesta modificació és vinculant per a l’ USUARI. i per tant li recomanem que visiti la present pàgina periòdicament, per saber les Condicions vigents que l’afecten.

10. En relació amb els serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta Privacitat d’acord amb la legislació vigent.

AVÍS LEGAL

CLINIESSENTIEL SL, compleix amb els requisits establerts a la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Comerç Electrònic. Amb aquesta finalitat i de conformitat al que preveu la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic,  ha creat el següent Avis Legal:

 

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

CLINIESSENTIEL SL, B67450825

C/ Josep Balari, 11, Local 2, 08022, Barcelona

doctoralleal@gmail.com

DPD: MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL, Servei de Protecció de Dades, Passeig Bonanova 47, 5ª planta, CP 08017 Barcelona, telèfon 93 567 88 78.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

CLINIESSENTIEL SL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al seu lloc web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada perCLINIESSENTIEL SL en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l’Usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i aquest Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i els interessos de tercers.

CLINIESSENTIEL SL, no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

CLINIESSENTIEL SL ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari del lloc web; ni respon dels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’Usuari o tercers.

El lloc web té caràcter informatiu, per la qual cosa el contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense avís previ.

CLINIESSENTIEL SL, es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc web i/o eliminar-los, així com de limitar-ne i impedir-ne l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense prèvia notificació.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques , logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formen o hagin format part del mateix en algun moment, estan protegits per Llei i pertanyen a CLINIESSENTIEL SL.

En cap cas s’entendrà que l’accés i l’ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del lloc web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada al punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquests.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la LOPD 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals us proporciona la informació següent:

 

CLINIESSENTIEL SL, B67450825

C/ Josep Balari, 11, Local 2, 08022, Barcelona

doctoralleal@gmail.com

DPD: MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL, Servei de Protecció de Dades, Passeig Bonanova 47, 5ª planta, CP 08017 Barcelona, telèfon 93 567 88 78.

 

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE

Finalitat Remetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada.
Legitimació per al tractament Consentiment de l’usuari
Criteris de conservació Les seves dades seran cancel·lades en el moment en què ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.
Comunicació de dades No se cediran a tercers
Drets de l’usuari Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.

 

Dades de contacte per exercir els drets dels usuaris CLINIESSENTIEL SL, B67450825

C/ Josep Balari, 11, Local 2, 08022, Barcelona

doctoralleal@gmail.com

DPD: MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL, Servei de Protecció de Dades, Passeig Bonanova 47, 5ª planta, CP 08017 Barcelona, telèfon 93 567 88 78.

 

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE AMB ACCEPTACIÓ DE REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS

Finalitat Remetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada, així com per gestionar la possible relació comercial previ consentiment exprés.

 

Legitimació per al tractament Consentiment de l’usuari
Criteris de conservació Les seves dades seran cancel·lades en el moment en què ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïdes.
Comunicació de dades No se cediran.
Drets de l’usuari Drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.

 

Dades de contacte per exercir els drets dels usuaris CLINIESSENTIEL SL, B67450825

C/ Josep Balari, 11, Local 2, 08022, Barcelona

doctoralleal@gmail.com

DPD: MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL, Servei de Protecció de Dades, Passeig Bonanova 47, 5ª planta, CP 08017 Barcelona, telèfon 93 567 88 78.

 

 

ENLLAÇOS

El Responsable del tractament no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al nostre lloc web, i que tenen caràcter merament informatiu.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquesta Web es regeix per la legislació espanyola.